Vormgeving

Centraal in de huisstijl staat het beeld van een uil. Deze vogel geeft uiting aan een gevoel van wijsheid, vertrouwen, eigenheid, onafhankelijkheid, doelgericht handelen en vrijheid. Zijn immens scherpe blik en vermogen om vanuit alle kanten te kijken helpt hem te slagen in het vinden van de juiste richting, weg en doel. De waarden die in dit beeld van een uil samenkomen, vertegenwoordigen de kernwaarden van SvanS Advies: onafhankelijk, analytisch, respectvol, veelzijdig en authentiek.
Logo UIL_v2